• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yayın Olanakları / Bildiri Yazım Kuralları

Yayın Olanakları

1. Tüm bildirilerin özetleri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır.

2. İsteyen katılımcılarımızın tam metin bildirileri ISBN'li ve editörlü e-kitap olarak yayımlanacaktır. Tam metin bildiriler kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap halinde hazırlanacaktır. Bildiriler kitabında yayımlanan tüm tam metin bildirilere ücretsiz olarak DOI numarası atanacaktır. İngilizce tam metin bildiriler kitabı indekslenmesi talebiyle Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index'e gönderilecektir. Kitabımızın indekslenmesinin kabul edilmesi halinde yazarlarımıza bilgi verilecektir.
Tam metin bildiriler kitabında yayınlanacak tam metin bildirilerin 20-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Tam metinler kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir. 

3. İsteyen katılımcılarımız çalışmalarını makale formatında http://dergipark.gov.tr/ibad (IBAD) (e-ISSN: 2536-4642) dergisine gönderebilecektir. Hakem sürecini başarıyla tamamlayan tüm makaleler bekletilmeden yayına alınacaktır. Yayınlanan her makaleye ücretsiz DOI numarası atanacaktır. Makalelerin dergiye gönderimi için herhangi bir son tarih bulunmamaktadır. 

Daha önceki yayınlarımızı görmek için Proceedings&Abstracts sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME KURALLARI

1. Bildiri özetleri 250-300 kelime olmalıdır. Özette araştırmanın sonuçları da belirtilmelidir.

2. 3-5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

3. Özette ara başlıklar, kaynak ve dipnot kullanılmamalıdır.

4. Sunum hangi dilde yapılacaksa o dildeki özeti göndermek zorunludur. Diğer dildeki özeti göndermek isteğe bağlıdır. Örneğin Türkçe sunum yapacaksanız sadece Türkçe bildiri başlığı, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeleri yazmak zorunlu; İngilizce özet göndermek zorunlu değildir.

5. Kongreye eş, arkadaş veya çocuğunuzla gelecekseniz bu katılımcılar için de kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Kayıt ücreti ödediğiniz yakınlarınıza yaka kartı hazırlanacaktır. Kongre sekreteryasını bilgilendirmek katılımcılarımızın sorumluğundadır.

6. Özet gönderim formundaki ilk yazar sorumlu yazar olarak kabul edilecektir.

7. Poster veya sanal sunum yapacak katılımcılarımız, durumlarını özet gönderim formundaki "bildiri kategorisi"nde belirteceklerdir. 


                       SANAL SUNUM İLE İLGİLİ BİLGİLER         

 Sanal sunum yapmak isteyen katılımcılarımız, özetlerini gönderdikten sonra kabul almaları halinde kayıt ücretini belirtilen tarihler içinde yatırmalıdırlar. Kabul edilmiş bildirilerinin sunumlarına ilişkin 10dk.'yı geçmeyecek şeklinde hazırlanmış olan video kayıtlarını 1-7 Haziran 2019 tarihleri arasında https://wetransfer.com aracılığıyla ücretsiz olarak icescongresses@gmail.com adresine göndermelidirler. Video kayıtlarının başında sunum adı ve yazarların kişisel bilgilerine (ad-soyad, kurum adı ve e-mail) yer verilmelidir. Sanal sunum yapan katılımcılarımıza katılım belgeleri e-posta yoluyla gönderilecektir.

Kongremize sanal sunum ile katılmış olan katılımcılarımızın bildirileri kongre bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Sanal sunum ile sözlü sunum arasında akademik nitelik bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Tam Metin Gönderme

Tam metinler ya dergimizde makale olarak veya bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlanabilir. Bir çalışma hem dergide hem de bildiri kitabında yayımlanamaz.

Tam Metinlerinizi Makale olarak Göndermek için  

Bildirilerinizin http://dergipark.gov.tr/ibad sitesi üzerinde bulunan dergimizde makale olarak yayımlanabilmesi için çalışmanızın en az iki hakemden olumlu rapor alması gerekmektedir.  

Bildirinin tam metinlerini dergimizde makale olarak yayımlatmak isteyen katılımcılarımız aşağıdaki sırayı takip etmelidirler:
1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize gönderiniz. 
 Makale gönderim kuralları dergi web sayfasında belirtilmiştir. Makale gönderimi ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız
Yardım videosu için lütfen tıklayınız.

Tam Metinlerinizi Bildiri Kitabına Göndermek için  
Bildiriler kitabında tam metinlerini yayımlatmak isteyen katılımcılarımız tam metinlerini tarafımıza göndermek için aşağıdaki sırayı takip etmelidirler.

1. Önce kaydolunuz: http://dergipark.gov.tr/register/
2. Dergipark'a giriş yapınız: http://dergipark.gov.tr/login
3. Tam metninizi tam metin template dosyası üzerinden .doc veya .docx uzantılı word dosyası olarak sistem üzerinden http://dergipark.gov.tr/ibad sitesinde bulunan dergimize makale gönderir gibi gönderiniz. 
4.  Gönderinizin en son aşamasında "Editöre Notlar" bölümünde gönderinizi bildiriler kitabında yayımlatmak istediğinizi belirtiniz.

Tam metinler 20-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gönderilmelidir. Bu tarihler dışındaki gönderiler dikkate alınmayacaktır. 

Yardım videosu için lütfen tıklayınız.

Tam metin ile ilgili yazım kuralları için lütfen tıklayınız
  
ÖRNEK TAM METİN BİLDİRİ DOSYASI (Bildirinizi bu dosya üzerine koplayayıp gönderiniz.)
 


Flag Counter
Saat